Anders Thulin beskriver sammanslagningen av onkologin som ett möte mellan två kulturer: en på Radiumhemmet med stark forskningstradition, en annan på Södersjukhuset, mer sjukvårdinriktad.
– När jag kom hit förstod jag att de här strömningarna fanns. Vi har inte nått de mål som sammanslagningen hade. De två kulturerna har inte fasats ihop. Det tar lite tid.

Onkologin i Stockholm har varit utsatt för många »organisatoriska turer« under årens lopp. Han ser inte att problemen löses genom att »rita nya rutor«. Dessutom pågår översynen av hela sjukhusfusionen.
Anders Thulin har inte fått några signaler om att landstingsledningen skulle vilja se en uppdelning av kliniken. Personligen ser han mest fördelar med en sammanhållen klinik för att tackla onkologins utmaningar i framtiden med en stor kunskapsutveckling, ökad subspecialisering, ökade kostnader och tunga investeringar.
– Vi ska skapa en ny kultur. Den ska rymma excellens inom både sjukvård, forskning och utvecklingsarbete.
Han syftar på det framtida Comprehensive Cancer Centre. Det kan ta några år innan det blir verklighet, tror han. Och det behöver inte vara en »sajt på ett ställe«, det kan vara en virtuell organisation.
De problem SÖS onkologer upplever vill han lösa genom ökat fokus på ledningsarbetet.
– Deras manifestation är ett uttryck för att de inte känner att de är med och får de förutsättningar de behöver i arbetet.
I sjukvården är man van vid att chefen finns geografiskt nära, menar Anders Thulin. Att inte ha det så ställer ökade krav på både chefer och medarbetare.

– Ledningsfunktionen har inte varit tillfredsställande. Den måste utvecklas. Det kan betyda mer närvaro.
– Jag vill att medarbetarna känner att de är en del av kulturen, att de har en ledning som bryr sig och som de kan vända sig till med sina problem och idéer om att utveckla verksamheten.
Huruvida resurserna för själva sjukvårdsuppdraget är rättvist fördelade mellan SÖS och Radiumhemmet kan han inte svara på. Det är en fråga för sektionscheferna, och om onkologerna på SÖS påstår att fördelningen är orättvis får de visa det.