Tidigare har det inte funnits fasta regler för hur forskarmeriter ska räknas.
– Detta är i princip en kodifiering av praxis, säger Anna Sundberg, samordnare på Socialstyrelsen.
Regeln ska ingå i föreskrifterna för den nya specialiseringstjänstgöringen som kommer våren 2008.
En ST-läkare som har disputerat kan alltså ansöka om specialistbevis efter bara fyra och ett halvt års ST-tjänstgöring. Det gäller oavsett när disputationen ägt rum och oavsett ämnet för avhandlingen. Särskilda krav på ämne skulle vålla för svåra gränsdragningsproblem, enligt Anna Sundberg.

Det är endast avhandling som ska räknas, inga andra forskarmeriter, något som inte varit självklart tidigare. Det har också funnits önskemål om att kunna tillgodoräkna sig längre tid än sex månader, men nu går gränsen där.
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ett nytt rådgivande organ till Socialstyrelsen, tog ställning i frågan i mars. Charlotta Sävblom, till nyligen ordförande i Sveriges yngre läkares förening, är en av ledamöterna.
– I och med det här beslutet har man sagt att forskning per se tillför något och det är bra. Det vi har velat se från Sylf är en sammanhållen klinisk forskarutbildning, men den frågan blir nu upp till bland andra professionen att lösa, säger hon.