Om några veckor ska hon för regeringen presentera sitt förslag, vad en plan ska innehålla och formerna för arbetet.
Att Socialstyrelsen nu tydligt är emot en cancerplan som styr vården för en viss diagnosgrupp ändrar inte uppdraget.
– En plan har regeringen bestämt sig för. Detaljnivån är något för det fortsatta arbetet, men jag kan inte tänka mig att det blir särskilt detaljstyrt, till exempel rörande behandlingsmetoder. Idén med planen är att sätta fokus på att klara utmaningarna på 15 års sikt.
Socialstyrelsens synpunkt att en cancerplan kan sätta landstingens prioriteringsansvar ur spel, är det ett problem?
– Jag vet inte om det är ett problem. Det är en invändning att resurser tas från andra. Det blir en fundering i det vidare arbetet.
Om det blir en formell utredning eller om planen ska tas fram inom regeringskansliet är frågor som Kerstin Wigzell också ska ta ställning till.
– Jag är inte säker på att det blir en formell utredning, säger hon.