Han är gynekolog, sedan 1985 företagsläkare och arbetar sedan tre år vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm med att bygga upp företagshälsovård inom försvaret.
Vilka frågor vill du driva?
– Det viktiga nu är integrationen med Svensk arbets- och miljömedicinsk förening, som bildats för att få till en ny specialitetsutbildning. Den konstituerade sig förra veckan.
En annan viktig fråga är att få till kollegiala nätverk, också tillsammans med distriktsläkarna, inför det ökade ansvar som företagsläkarna ser ut att kunna få för sjukskrivning.
– Då behövs ett etiskt förhållningssätt. Det blir en utsatt roll att hantera sjukskrivning och idag är företagsläkaren ganska ensam, säger Jan Rosén.