Den nya regleringen innebär också att ett informerat samtycke om donation krävs från givaren, eller dennes familj. Dessutom får organ bara tas av personer över 18 år. Alla transplantationer måste godkännas av en etisk kommitté.
Flera internationella organisationer har utövat påtryckningar mot Kina, som länge använt organ från avrättade fångar – som används på en världsmarknad för organhandel. En sådan organisation är The Transplantation Society, med den svenska läkaren Annika Tibell som ordförande i den etiska kommittén. Hon tycker att de nya regleringarna är ett steg i rätt riktning.
– Nu är nästa steg att landet implementerar den nya lagen. Huvudproblemet är dock dödsstraffet. Det finns fortfarande ett 60-tal brott där man kan dömas till döden. Fångar är en utsatt grupp. Frågan är vilket val man har att fatta ett beslut om samtycke, om man står inför döden, säger Tibell.