Det är inte ovanligt vid landets medicinska fakulteter med internationella expertkommittéer för forskningen. Kommittéerna brukar kallas för Scientific Advisory Boards och ger vägledning om hur forskningen ska stärkas, utvecklas och kvalitetssäkras. Vid Universitetet i Lund har man nu inrättat en liknande arbetsgrupp även när det gäller utbildningen.
Ledamöterna i EAB har valts efter pedagogiska snarare än vetenskapliga meriter och är medvetet hämtade enbart från Norden.
– Nu i starten ville vi inte ha för stora kulturskillnader. Till exempel när det gäller finansiering och ansökningssystem, säger Bo Ahrén.
I framtiden kan dock EAB komma att gästas av mer långväga ledamöter. Arbetsgruppen ska samlas i Lund en gång varje termin för ett tvådagarsmöte, är tanken. Den första sammankomsten planeras till hösten.

Kommittén utgör i första hand ett bollplank.
– Ledamöterna har ingen granskande roll utan ska utifrån sina perspektiv ge råd om hur utbildningen kan förbättras, säger Bo Ahrén, men tillägger:
– Det är klart att ett råd från ett advisory board väger tungt för våra beslut även om råden i sig aldrig är beslutande.