– Vi strandade förhandlingarna på det faktum att det är för lite pengar att driva en verksamhet med. Det är en panikåtgärd för att få ned kostnaderna. Förslaget minskar möjligheten att Universitetssjukhuset överhuvudtaget kan fungera som sjukhus, säger Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkarförening.
Mötet i den centrala samverkansgruppen med samtliga fackliga parter blev en besvikelse, menar han, och leder nu till nästa steg.
– Nu begär vi troligen centrala förhandlingar.

Det var i mitten av maj som sjukhusledningen presenterade sparbetinget på 210 miljoner kronor som ska genomföras under årets resterande åtta månader. Sjukhusets centrala bemanningsteam, kallat JobKom och består av extra sjuk- och undersköterskor, ska läggas ned. Övertiden och den betalda jourkompensationen ska också minskas. Hela förslaget innebär att 300 tjänster försvinner.
Att läkarna ska ta ut sin jourersättning i ledighet får direkta konsekvenser i vården, menar Lars Nevander.
– Det tvingar ut läkarna i ledighet. På ett helår ger detta 9 procent mindre läkartid på sjukhuset, på åtta månader blir det 13 procent mindre läkartid. På vissa jourtunga kliniker slår det så hårt som 25 procent.
Fackförbunden vid sjukhuset presenterade nyligen ett alternativt sparförslag som innebär 2,5 procent generellt på samtliga kliniker. Men på mötet den 9 maj blev det nej.

Enligt Lars Nevander ställde sig sjukhuschefen Bent Christensen först positiv till förslaget. Beskedet blev slutligen att det ursprungliga sparförslaget gäller, med ett tillägg: om divisionscheferna kan hitta andra sparuppdrag i stället för att dra ned läkartid, drar sjukhuschefen tillbaka förslaget.
Läkartidningen har förgäves sökt Bent Christensen för en kommentar.
Regionrådet Henrik Hammar (m) menar att beslutet om att spara i hela regionen är oundvikligt för att få bort den »överadministration« som finns.
Hur reagerar du på att verksamheterna säger att det får förödande konsekvenser?
– Jag tror ändå att sjukvården kan göra förändringarna. Det blir jobbigt, men jag tror att det går att tänka i nya banor.