I vårpropositionen föreslår regeringen att en ny kompletteringsutbildning införs redan 2008. Regeringen avsätter 46 miljoner kronor under 2008 och 51 miljoner kronor 2009–2010 för utbildningen av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.
– En förordning om styrningen av utbildningarna kommer att beslutas inom kort, om till exempel vilka högskolor som ska hålla kurser och utbildningens längd, säger Malin Strid, politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.
Regeringen har enligt henne i dagarna gett i uppdrag åt hovrättsassessor Therese Larsson att utreda »en ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdspersonal från tredje land«, där utbildningsfrågan ingår. Utredningen ska vara klar den 31 oktober och beslut om utbildningen kommer därefter våren 2008.

En arbetsgrupp på departementsnivå föreslog i juni 2006 att Högskoleverket skulle ta över ansvaret från Socialstyrelsen, men beslutet blev uppskjutet på grund av valet.
Detta är rätt väg att gå, menar Leif Lindberg, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.
– Socialstyrelsen får annars dubbla roller, dels att utbilda, dels att legitimera, säger Lindberg.

I dag är legitimationsprocessen lång för läkare från tredje land, inte sällan tre-fyra år, vilket kan jämföras med två veckor för läkare från EU-länder.
Heba Shemais, ordförande för Internationella läkare i Sverige, ILIS, välkomnar förslaget från regeringen.
– En ny utbildning är en oerhört viktig satsning. Vi hoppas att vi får finnas med och påverka den nya utbildningens innehåll, säger Shemais.


Heba Shemais