Tre forskningsöverläkartjänster inom hjärtmedicin och en inom internmedicin finns sedan två år på sjukhuset. Forskningsdelen i deras tjänster utgör 20 procent och betalas genom FoU-anslaget på sjukhuset. Tre års förordnande gäller för tjänsterna, med möjlighet till tre års förlängning. Att vara forskningsöverläkare, FÖL, är en förutsättning för att få »något vettigt gjort inom forskningsområdet« på kliniken, säger Håkan Wallén, som också är studierektor på institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska institutet vid Danderyds sjukhus.
– Tempot på kliniken hårdnar. Kraven från arbetsgivaren på allt vi ska utföra gör det svårt för forskningen idag. Att vara FÖL är ett bra sätt att driva den kliniska forskningen.

För hans del innebär det att han dessutom handleder flera yngre kolleger och undervisar inom forskningstiden. Bekymret är schemaläggningen på kliniken, som ger en splittrad arbetssituation. En timme här, en timme där, ibland en heldag för forskningen.
– Man behöver lägga på egen finansiering för att få det att gå runt och för att hinna med. Halvtidstjänster hade varit bättre lämpat för forskning, säger Wallén.
För att erhålla tjänsterna måste läkarna minst ha doktorsexamen. Det finns därför ett behov av motsvarande tjänster för yngre läkare, de som är registrerade doktorander och avser att disputera, tror Wallén.Att vara forskningsöverläkare är en förutsättning för att få »något vettigt gjort inom forskningsområdet« på kliniken, säger Håkan Wallén, som också är studierektor vid Danderyds sjukhus.