– WHO har rekommenderat cancerplaner och det ska vi ta till oss. Jag tycker att Sverige ska upprätta en cancerplan och i det arbetet är det viktigt att ha respekt för huvudmännen och att föra en dialog med dem. Arbetet är i sin linda. Den diskussionen finns ju alltid med, om det finns risk att andra områden prioriteras ner.
– Men en cancerplan ska vi ta fram och det ska vi göra i en dialog med alla intressenter på området. Det arbete som Socialstyrelsen gjort kommer att finnas med.
Håller du med din partikollega Chatrine Pålsson Ahlgren om att cancerplanen ska fungera som en vårdgaranti?
– Nej, det är nog svårt att använda det uttrycket.
Bör palliativ vård bli en egen specialitet?
– Många för fram att det skulle stärka statusen, men vi har inte tagit ställning.
Först efter sommaren väntas regeringen besluta hur planen ska tas fram. n