– »Håll tyst, annars får du sparken.« Det är signalen som sjukvårdsdirektören skickar ut till alla. Det visar att det inte finns någon frihet att säga vad man tycker i organisationen, säger Inge Eriksson, ordförande i Västmanlands läkarförening.
Det var den 11 maj som divisionschefen för kirurgi, Lars-Olof Svensson, fick beskedet om entledigande från den inhyrde konsulten och sjukvårdsdirektören Rolf Forsström, som anställdes den 1 maj. Skälet: Forsström saknar förtroende för divisionschefen.
– Han hade knappt hunnit börja, ändå uppger han att förtroendet saknas. Forsström säger att Svensson uppgett information till sina klinikchefer som han ansåg vara hemligstämplad. Det gällde vilka arbetsuppgifter Svensson erbjudits i den nya organisationen. En ren bagatell, kommenterar Inge Eriksson.

Läkarföreningen har uppvisat ett starkt stöd för divisionschefen och öppet riktat hård kritik mot sjukvårdsdirektören. Inge Eriksson talar om en djup förtroendeklyfta mellan ledning och personal. Men frågan är om det är fackets roll att tycka till när förtroendet mellan två chefer är skadat.
Inge Eriksson instämmer:
– Det kan man undra. Den ene chefen är vår medlem, vilket är en aspekt. Den andra aspekten är att sjukvårdsdirektörens agerande undergräver förtroendet för honom själv, det påverkar vår relation till honom. En tredje aspekt är att facket nog bör kunna uttala sig i frågor som gäller ledningsstruktur, landstingspolitik, chefers funktion eller brist på funktion.

Lars-Olof Svensson meddelade i våras, efter att det stod klart att tolv av hans klinikchefer sagt upp sig, att hans position som divisionschef i praktiken hade blivit omöjlig. Han såg sig tvingad att avgå om inte landstingsdirektör Jan Brithon flyttades bort. När det senare blev klart att en ny chefskonsult skulle tillsättas för att lösa problemen, återgick cheferna till sina tjänster.
Cheferna var starkt missnöjda med ledningen av sjukvården. Till saken hör att ett sparbeting om 800 miljoner kronor gäller från årsskiftet i landstinget, samtidigt som kirurgin skulle drabbas av extrakostnader för vårdgarantin.
Lars-Olof Svensson gissar att den verkliga orsaken till avgångskravet är att han har varit frispråkig och förklarat för ledningen vilka konsekvenser olika beslut får för verksamheten. Vid flera tillfällen har han begärt direktiv från ledningen hur han ska driva verksamheten utifrån sparbetinget. Men han fick aldrig svar, han följde i stället besluten till punkt och pricka. Ett exempel är att han i februari beslöt att stoppa alla operationer utanför länet inom divisionen för att uppfylla vårdgarantin – eftersom pengarna inte räckte.
– Jag fick veta att budgeten var överordnad allt annat enligt landstingsstyrelsen. Om landstinget inte var berett att betala vad det kostar att utlokalisera patienter till andra län, kan inte jag som chef ställa kraven att vår verksamhet ska göra det med mindre budget, säger Svensson.
Men måste du inte som chef leva efter beslut som fattas?
– Absolut. Mitt problem är väl att jag har tagit i de ekonomiska problemen på allvar. Jag hade kunnat överskrida budgeten utan att säga något, säger Svensson.
En av klinikcheferna i divisionen, Kenneth Lindahl, chef för akutkliniken, säger att Lars-Olof Svensson hade ett starkt stöd av kollegorna och att de är väldigt kritiska till att han fått avgå. Personligen känner han sig starkt tveksam till att fortsätta som chef.
– Det är en förtroendefråga. Hela ledningskulturen är fel. Ett antal chefer har också blivit avpolletterade av Brithon.
Även Lennart Edmark, chef för operationskliniken, överväger om han ska kliva av chefsstolen.

Sjukvårdsdirektör Rolf Forsström säger att orsaken till att divisionschefen entledigats är att han agerat så att förtroendet är förbrukat. Och det beror inte på konflikten i våras, bedyrar han. Att det talas om förtroendeklyfta mellan läkare och ledning är, enligt honom, inget som berör hela landstinget:
– Vi pratar egentligen bara om en division, sjukvården består av flera. Jag möter en väldigt positiv anda bland andra.
Han tycker att det är tråkigt att organisationen riskerar att tappa fler läkare.
– Jag hade ett möte med dem i går (23 maj, reds anm), och jag fick inte de signalerna. Trist, men det är ett fritt val.


Lars-Olof Svensson