En stor del av Burkina Fasos kvinnor är fortfarande omskurna och lider av de skador det medför. Trots att könsstympning enligt lag är förbjuden sedan flera år tillbaka lever bruket kvar.
Annika Hollsing är barnläkare och har, som medicinsk kontaktperson mellan Södra Älvsborgs sjukhus och Burkina Faso, rest i landet och besökt kvinnokliniken på det statliga sjukhuset Bobo Dioulasso, som sedan tio år också får stöd av Södra Älvsborg.
De läkare hon har mött välkomnar lagen mot könsstympning. Att bruket ändå fortsätter ser läkarna som ett stort problem som ofta ställer dem inför etiska dilemman.
– Kvinnor kommer till sjukhuset och kräver att bli omskurna. När läkarna nekar vet de att patienten kan gå tvärs över gatan och få det gjort av någon annan. Sedan kommer de tillbaka med infektioner och andra skador. De inhemska läkarna ser vidden av problemet. Både medicinskt och som samhällsfenomen har vi mycket kunskap att hämta där, säger Annika Hollsing.
Porte Ouverte blir en så kallad CMA, Centre Medical avec Antenne Chirurgicale, motsvarande en utbyggd vårdcentral med operationsmöjlighet.

Grundutrustningen till läkarmottagning, gynmottagningsrum och operationssal, som skänkts av Södra Älvsborg, är nu på plats i Ouagadougou tillsammans med utrustning till en tandvårdsmottagning, som kommer från Tandläkarhögskolan i Göteborg. Kliniken ska också få ett apotek för försäljning av generisk medicin. Men fortfarande saknas röntgenutrustning och laboratorieutrustning.
– Den utrustningen vet jag ännu inte riktigt varifrån vi ska få, säger Lennart Karlsson ,som initierat och leder projektet.

Lennart Karlsson har bott och arbetat 19 år i Burkina Faso, både för Diakonia och som ambassadråd. Och han äger den fastighet där Porte Ouverte nu inryms.
Hösten 2005 satt han och betraktade det som då var en mindre konferensanläggning. Han ville att byggnaden skulle användas till något som kändes angeläget. Han tog kontakt med ECLA – en inhemsk organisation som bland annat driver en dispensär och vars verksamhet han kände till. Ur samtalen växte idén att inrätta en vårdcentral.

Annika Hollsing tror att kvinnor kommer att våga gå till den nya kliniken för att få hjälp med skador efter könsstympning, eftersom den uttalat ska ha en sådan inriktning. Tanken är också att avgifterna ska vara lägre än vid de statliga sjukhusen.
Beslut om insatser tas i Södra Älvsborgs sjukhus internationella kommitté, som har engagemang också i Jordanien, Vietnam, Somalia och Ecuador. Det handlar inte om bistånd i pengar utan fokus ligger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kommittén har inte varit involverad i frågan om kvinnlig omskärelse, i samband med beslutet om utrustning till Porte Ouverte.
– I de första faserna handlar det om att förbättra enkla rutiner som har med hygien och nutrition att göra, säger Christer Wettervik, chefläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus. Därefter kommer teknikstöd med utrustning för enklare medicinsk behandling. Syftet är hjälp till självhjälp.
Lennart Karlsson konstaterar att det finns ett behov av att hjälpa de många kvinnor som är omskurna och har problem på grund av det.
– Men vi kommer att pröva oss fram i samarbete med de inhemska läkarna, säger han.


Här i Ouagadougou, Burkina Faso, kommer den nya verksamheten att bedrivas med utrustning från Södra Älvsborgs sjukhus.
Moussa Bologo från ECLA (ansvarig för verksamheten) och Lennart Karlsson. I bakgrunden den nuvarande mottagningen.
Annika Hollsing
Burkina Faso i västra Afrika.