Vid starten fanns det 40 vårdenheter att välja mellan, varav 30 i landstingets regi. Sedan dess har ytterligare fyra privata enheter startat. De flesta privata har varit verksamma i landstinget sedan tidigare. Fler privata är på väg in. En i Kungsbacka, en i Varberg, och i Halmstad startar Capio från den 1 oktober. Vårdbolaget Carema har ackrediterat sig och var först intresserade av att starta i Kungsbacka, men har valt att inte gå vidare med planerna. Än.
– Vi bedömer att det är svårt att ta sig in i en miljö där befolkningen redan är fördelad på befintliga vårdgivare, säger Lasse Källström, VD för Carema Primärvård.

En kundvalsmodell leder inte automatiskt till mångfald, menar han. Landstinget borde ha gjort tvärtom: först etablerat mångfald genom upphandling och därefter infört valfrihet och kundval.
Anette Henriksson, ekonomidirektör och ansvarig för vidareutvecklingen av Vårdval Halland, tycker att första halvåret har gått väldigt bra.
Fler kompetenser har kommit in på vårdcentralerna snabbare än hon hade väntat sig. Naprapater i Laholm, öronläkare i Halmstad och en psykiater på Särö vårdcentral. En gynekolog har startat privat vårdenhet i Halmstad.
Nu ska modellen utvecklas vidare. Först 2009 tror hon att också vårdtyngd kan vägas in i vårdpengen.
– Jag tror det är ganska svårt. En del tycker multisjuka är vårdtunga, andra tycker att en lärare i 40-årsåldern som läser allt på Internet är vårdtung, säger Henriksson.
Att lägga in läkemedelsförskrivningen blir också svårt, den går ännu inte att se på patientnivå. Svårt blir också att belöna medicinsk kvalitet.
Men hon ser ingen risk för till exempel en inriktning på »lönsamma« patienter.
– Jag tror inte det finns några vårdenheter som tänker så. Alla ska behandlas lika och jag har en stor tilltro till verksamheten – att man hanterar det på ett bra sätt.

När ändringar i en verksamhet planeras är arbetsgivare skyldiga att bedöma de risker för ohälsa som kan uppstå, enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Men någon arbetsmiljökonsekvensbedömning gjordes inte inför Vårdval Halland.
Anette Henriksson menar att det är svårt att förutse effekten av en kundvalsmodell.
– Det blir väldigt hypotetiskt för du styr ju inte invånarna. Om sedan effekterna får konsekvenser för enskilda vårdenheter så får en konsekvensanalys göras då.Anette Henriksson.