– Rent teoretiskt är det ett bra förslag, men det blir orimligt. Att släppa in 650000 licensinnehavare i sjukvården och kräva läkarundersökning fungerar inte, säger Lars Bjöhle, sakansvarig för vapenfrågor på Rikspolisstyrelsen.
Men Thomas Flodin, Läkarförbundet, menar att systemet skulle kunna införas gradvis för att få en mjuk övergång.
Lars Bjöhle betonar i stället att det måste bli rutin för läkarna att anmäla när de upptäcker en person som på grund av medicinska skäl kan anses olämplig att hantera ett vapen. Han tror också att läkarprofessionen har kunskapen att avgöra vid vilka medicinska tillstånd som det är olämpligt att bära vapen, till exempel om en person är allvarligt dement.

En sammanställning från Rikspolisstyrelsen visar att tolv av landets 21 polismyndigheter kan uppge ett eller flera exempel där läkarna borde ha gjort anmälningar. Antalet anmälningar har ändå ökat i vissa län som Gävleborg och Stockholm efter att polisen gjort riktade informationssatsningar om vikten av att anmäla, rutiner och vad som hänt i enskilda fall, säger Bjöhle:
– Mer information till läkarna gör att de blir mer aktiva.
I Gävleborgs siffror finns en förklaring, menar Thomas Flodin. Där anmäls samtliga som tvångsvårdas.
– Där finns en administrativ hantering att anmäla alla. Vad får det för konsekvenser för förtroendet från patientens sida för sjukvården? undrar Flodin.