Lagen innebär att en läkare som bedömer att en patient av »medicinska skäl« är olämplig att inneha vapen ska göra en anmälan till polisen. En ändring av lagtexten gjordes den 1 juli 2006; tidigare omfattade anmälningsskyldigheten enbart patienter som vårdades för psykisk störning.
Att läkarna inte gör anmälningar i den utsträckning som det var tänkt stod klart i Socialstyrelsens rapport förra året och tillämpningen av lagen följs nu upp av en remissrunda till ett 30-tal instanser från Socialdepartementet.
Men Läkarförbundet anser att lagen är alltför svår att använda för sjukvården, förklarar Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd. Han påpekar att förbundet inte är ensamt i kritiken, även i Socialstyrelsens remissvar framkommer anmärkningar mot nuvarande lagstiftning.

Läkarförbundet efterlyser nu ett annat lagsystem: läkarundersökning skulle kunna vara ett krav för alla som ansöker om vapentillstånd. Dessutom bör tillståndet inte vara livslångt, utan vapeninnehavaren måste förnya detta vid regelbundna tillfällen, vilket kräver nya läkarintyg. Thomas Flodin tycker att det är rimligare att rikta in sig på dem som har vapen än hela befolkningen.
– Bara cirka tio procent av befolkningen har licens – är det då rimligt att vi anmäler 90 procent i onödan? frågar han sig.
En risk med dagens system, menar han, är att förtroendet läkare–patient skadas när läkaren måste göra en anmälan.
Thomas Flodin tycker även att begreppet »medicinskt olämplig« är alltför diffust och otydligt. Det kan jämföras med till exempel körkortsinnehav som innebär speciella kvalitetskrav kring synförmågan. Dessutom har myndigheterna i uppföljningen av lagen inte angett vad som är lagom eller tillräcklig rapportering, säger Flodin.
– Då är det svårt att peka ut läkarna som ansvariga för att det sker en underrapportering.Ställ krav på vapeninnehavare.