Ska det vara så svårt? var rubriken på ett seminarium i Almedalen om möjligheten att ge våra barn bra kost i förskola och skola. Arrangörer var Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet, som sedan en tid driver en gemensam kampanj för att hindra en ohälsosam livsstil bland barn. I januari ordnade de tre förbunden en konferens om barns kost och hälsa, och hade i samma veva en debattartikel i Dagens Nyheter, där de uppmanade regeringen att agera, bland annat med åtgärder för att få bort läsk och godis från skolan (se Läkartidningen nr 3/07).
Claude Marcus, professor vid Karolinska institutet och chef för Rikscentrum för överviktiga barn, var inbjuden till seminariet i Almedalen för att ge en inblick i kunskapsläget och en presentation av en interventionsstudie vid några skolor i Stockholm. Bland annat fick åhörarna veta att andelen överviktiga 7-åringar i Stockholm var 7,6 procent 1989 och 18,4 procent 2003. Samtidigt visar amerikanska, epidemiologiska studier att svår fetma i 20-årsåldern kan förkorta den återstående livslängden med 13 år.
– Det här kan bli den första generationen barn som får en kortare medellivslängd än sina föräldrar, sa Claude Marcus.
I STOPP-projektet (Stockholm Prevention Obesity Project), en nylligen presenterad studie med 6-10 år gamla barn, som Claude Marcus lett, fick hälften av ett antal skolor i Stockholm satsa på mer hälsosam kost. Bland annat innebar detta pedagogisk skollunch där barnen fick möjlighet att välja magrare och mer fiberrika alternativ, mindre fett och socker i mellanmål på fritis, inga sötsaker i skola, på fritis eller i matsäcken till utflykter. Bullar, saft och godis togs helt bort. Efter fyra år hade andelen överviktiga barn i dessa skolor sjunkit från 22 till 16 procent. Samtidigt steg den från 18 till 21 procent i kontrollskolorna.
Claude Marcus slutsats är att det går att påverka från samhällets sida med ganska enkla åtgärder. Dessutom visade en enkät till föräldrarna att de åtgärder som gjordes i skolorna också verkade få effekten att bättre mat serverades hemma.
– Om de offentliga aktörerna tar ansvar blir det lättare för föräldrarna, sa Claude Marcus.
Så långt verkade allt enkelt.
Sen travade hela seminariet iväg, från Kårhuset i Visby till Vårdförbundets vårdmötesplats, ett halvt kvarter bort, där det blev lätt lunch och utfrågning av två suppleanter i Riksdagens socialutskott, Rosita Runegrund (kd) och Per Svedberg (s).
Förgäves försökte seminariedeltagarna få de bägge politikerna att ta ställning för ett godisförbud i skolorna.
– Det behövs ett nationellt regelverk om vad som ska serveras på skolorna och vad som inte ska finnas där, sa Claude Marcus.
Rosita Runegrund och Per Svedberg pratade om information till föräldrar, utbildning av politiker och ändrade kommunala prioriteringar.
Anna Ekström, ordförande i Saco, på rundvandring mellan olika seminarier i Almedalen, tillstod att hon inte visste så mycket om ämnet, men trodde att med ett budskap som det Runegrund och Svedberg gav åhörarna skulle vi fortfarande vara utan bilbältestvång.
– Är det inte hyggligt utrymme att sätta ner foten nu och säga att det inte ska finnas godis i skolorna? undrade hon.
– Information har på något sätt inte nått ut till de föräldrar som behöver den, sa Rosita Runegrund. Det är fel att enbart fokusera på skolan.
Rosita Runegrund tyckte att det egna ansvaret för vad man plockar i sig aldrig kan tas bort. Hon nämnde också valfrihet mellan skolor, där god och näringsriktig mat kan vara det som gör att man väljer en skola.
Per Svedberg menade att pengar till utbildning av elever, föräldrar och skolpersonal ska komma uppifrån, men att det är risk för att man trampar någon på tårna om det är regler som kommer uppifrån.
– Vi vet redan idag att det är ett problem, sa Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Vi vet att det kostar i sjukvården, och belastar våra gemensamma pengar. Varför är det så svårt att förbjuda läsk och godis i skolan?
Men politikerna fortsatte cirkla runt godisförbudet som katten kring het gröt.
Det närmaste de kom var för Rosita Runegrunds del att hon tyckte att man kan införa godisförbud på skolor på lokal nivå, men inte på riksnivå.
– Det är politiskt mod att förbjuda godis på skolan, sa hon också.
– Vi vet att vi har ett problem, men inte hur vi åtgärdar det. Är lösningen den att förbjuda godis, då kanske man måste lagstifta, sa Per Svedberg till slut.