Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med en kort beskrivning av Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag.
– Det är kapacitetsbristen i primärvården som gjort att många politiker nu börjat snegla på olika modeller, menade Benny Ståhlberg, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
En av de politiker som sneglar, Henrik Hammar (m), regionråd i Skåne, var inbjuden till seminariet.
– Jag är fascinerad av Hallands modell, men vi ska hitta vårt skånska system, sa Henrik Hammar. Min största utmaning är att på våra akutmottagningar sitter många som inte har där att göra. Om de ska skötas nära medborgarna måste pengar och personal flyttas dit också.
– Tro inte att man sparar pengar, underströk Dan Skantz.
Kenneth Johansson (c), ordförande i Riksdagens socialutskott och representant för rikspolitiken, tyckte det var underbart med de lokala initiativen.
– Vi ska jobba med resurser, regler, direktiv till utredningar, ta bort stopplagar och 70 års-gränser, sa Kenneth Johansson, men det är också viktigt att hålla fingrarna borta från syltburken. Låt 1000 blommor blomma, som Vårdval Halland.
Dan Skantz kände sig dock inte mer säker än att han ville förtydliga för Kenneth Johansson:
– Skapa nu inga nya regler som sätter handbojor på oss sjukvårdspolitiker på lokal nivå.

Örjan Salling, förbundsdirektör, Sveriges Psykologförbund, och Benny Ståhlberg, andre vice ordförande i Läkarförbundet, menar att Vårdval Halland definitivt innebär att verkligheten närmat sig Saco vård-modellen sedan förra året.
– Det är väldigt likt, säger Örjan Salling. En skillnad är att ackrediteringen inte är villkorad i Hallandsmodellen. Vår modell är villkorad för professionerna.
Enligt Saco Vård ska det vid varje primärvårdsenhet finnas tillgång till läkare, arbetsterapeut, dietist, farmaceut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast.
En annan skillnad är, enligt Örjan Salling, att i Halland bestäms det var man kan etablera sig. Det innebär mindre konkurrensutsättning än i Saco Vård-modellen.
– Det är inte bra om man i Laholm bara kan ha en vårdcentral.
– Vår modell har också ett val av en egen fast läkarkontakt, säger Benny Ståhlberg. Men likheterna är större än skillnaderna.
– Det viktiga för oss nu är att vi får komma in som samtalspartner med Halland, Skåne och andra som planerar modeller.
Vårdval Stockholm har varken Benny Ståhlberg eller Örjan Salling hunnit sätta sig in i än, men de tror att det ser mer annorlunda ut.

Läs mer om Vårddval Halland i LT nr 7/06 och LT nr 26-27/07. om Vårdval Stockholm i LT nr 28-29/07 och om Saco Vård-modellen i LT nr 28-29/06.