Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med att kort beskriva Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag.
– Kapacitetsbrist i primärvården har gjort att många politiker nu börjat snegla på olika modeller, menade Benny Ståhlberg, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
En av de politiker som sneglar är Henrik Hammar (m), regionråd i Skåne.
– Jag är fascinerad av Hallands modell, men vi ska hitta vårt skånska system, sa Henrik Hammar. Min största utmaning är att på våra akutmottagningar sitter många som inte har där att göra. Om de ska skötas nära medborgarna måste pengar och personal flyttas dit också.
Kenneth Johansson (c), ordförande i Riksdagens socialutskott och representant för rikspolitiken, hyllade de lokala initiativen med orden:
– Låt tusen blommor blomma, som Vårdval Halland.
Dan Skantz kände sig dock inte mer säker än att han ville förtydliga för Kenneth Johansson:
– Skapa nu inga nya regler som sätter handbojor på oss sjukvårdspolitiker på lokal nivå.

Örjan Salling, förbundsdirektör, Sveriges psykologförbund, och Benny Ståhlberg tycker att Vårdval Halland definitivt innebär att verkligheten närmat sig Saco Vård-modellen.
– Det är väldigt likt, säger Örjan Salling. En skillnad är att vår modell är villkorad för professionerna.
Enligt Saco Vård ska det vid varje primärvårdsenhet finnas tillgång till läkare, arbetsterapeut, dietist, farmaceut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast.
En annan skillnad är, enligt Salling, att i Halland bestäms det var man kan etablera sig. Det innebär mindre konkurrensutsättning än i Saco Vård-modellen.
– Det är inte bra om man i Laholm bara kan ha en vårdcentral.
– Vår modell har också ett val av en egen fast läkarkontakt, säger Benny Ståhlberg. Men likheterna är större än skillnaderna.