Det menade Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp), under Läkarförbundets Almedalsseminarium om närsjukvård »Vårdköerna måste bort«.
Westerholm tror på närsjukvård med allmänläkare som bas och specialister knutna till vårdcentralen.
Seminariet mynnade ut i frågan om huruvida gott ledarskap och bra processer, utan tillskott av pengar, räcker för att få bort köer, vilket flera exempel visat.
– Alla goda exempel utesluter inte att det behövs mer resurser till sjukvården, sa Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
– Om vi skriver ut läkemedel på rätt sätt och förebygger fallolyckor för äldre kommer miljarder till sjukvården, sa Barbro Westerholm.
Benny Ståhlberg, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen, ansåg att landstingen inte satsat tillräckligt på primärvården.
– Så länge det finns effektiviseringsmöjligheter kan vi inte i första hand prata om pengar, sa Ellen Hyttsten, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.