Förmodligen kan kundvalsmodeller vara ett sätt att slippa upphandla i konkurrens, även om frågan inte rättsligt prövats. En förutsättning enligt resonemanget är i så fall att etableringen är fri (se LT nr 14–15/2007).

Men i Vårdval Halland råder inte fri etablering. Visserligen kan alla som uppfyller grundvillkoren få ackreditering. Men för att starta en enhet krävs också en överenskommelse med den lokala politiska nämnd som finns i varje kommun i Halland. Nämnden tar då hänsyn till vilket behov det finns av närsjukvård i det område där den ackrediterade aktören vill etablera sig. Inget behov, ingen överenskommelse.

Om en aktör som nekas etablering överklagar beslutet kommer modellens förenlighet med LOU att prövas. Men det har ännu inte skett.
Enligt landstingets ekonomidirektör Anette Henriksson åberopar Landstinget Halland EU-direktivet om tjänstekoncession som stöd för att inte tillämpa konkurrensupphandling, trots att fri etablering inte råder.