Men det har förändrats med QoF. Personalstyrkan har utökats. Ett datoriserat system har införts som automatiskt skickar kallelser, och påminner patienter som måste komma på QoF-relaterade kontroller. Dagen före besök får de ett SMS för att de inte skall glömma.
–Det tar egentligen bort en del av patientens ansvar för sin sjukdom, säger hon.

Men kommer de inte kan kliniken förlora poäng och pengar. Samtidigt har Lisbeth Gruner Hanson intryck av att kliniken får in färre patienter med akuta bröstsmärtor.
–Det kan bero på att vi blivit bättre på att kontrollera, följa upp och behandla sådant som högt blodtryck och förhöjda blodfetter.
Som regel sker det med medicin och mindre med livsstilsförändringar. Det sistnämnda tar längre tid och kan ge poängavdrag.
En annan förändring är att patienter måste erbjudas läkartid inom 48 timmar. Men den viktigaste omställningen ligger på det mentala planet.
–För mig är det inte längre tillräckligt att behandla det patienten söker för, jag har också en egen agenda. Datorn påminner hela tiden om sådant som inte blivit gjort. Det kan handla om att informera om rökavvänjning, erbjuda influensavaccin eller, om patienten är kroniskt sjuk, ta vissa prov.

–Vi har många med psykiska sjukdomar och en del kriminella. Mitt mål är att hjälpa dem att hålla sig på rätt kurs, att undvika katastrofer. Inte att de har ett välreglerat blodtryck. Men det sistnämnda får vi poäng för, det är utan tvekan en konflikt. Vi måste ju få in pengar, tex för att ha en kurator anställd. Det ger inga poäng, men vi tycker det är en viktig hjälp att erbjuda.
Det mätbara blir det viktiga, inte helheten. Kontakten till patienten förändras.
–När jag undervisar medicinstudenter talar jag mycket om patientfokus. Men regeringen tillåter mig inte riktigt att leva som jag lär.
Enligt BMA har QoF inneburit ett ekonomiskt lyft för de flesta läkare. Men inte för Lisbeth Gruner Hanson, trots klinikens fulla poäng. För att stoppa utgiftsspiralen får patienterna med jämna mellanrum ett brev från myndigheterna där de skall bekräfta att de är listade vid en klinik. De som inte svarar stryks – plus för staten, minus för kliniken.
–Många av våra patienter talar dålig engelska och slänger breven. På det sättet har vi förlorat cirka 1000 patienter.
Lisbeth Gruner Hanson menar att hon inte är ensam med sitt missnöje.
–Jag känner bara till en kollega som är riktigt nöjd. Resten är kritiska.