Det låter Christer Wennerholm (m), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholm och gruppledare för moderaterna, hälsa i mejl via sin pressekreterare.
Wennerholm hävdar att såväl oppositionen som den moderata partigruppen och den moderata sjukvårdsgruppen har fått information om arbetet med Vårdval Stockholm och att Christian Fischerström ingått i båda dessa moderata grupper. »Det är beklagligt att Fischerström inte haft möjlighet att ta del av all den information, som givits till de förtroendevalda. Men det får inte hindra eller stoppa vårt arbete med att få en bättre sjukvård. Byråkrati får aldrig gå före patienternas behov«, skriver han.
– Ren lögn, säger Christian Fischerström.
– Det har inte givits någon information om regelboken till partigruppen och mig. Och jag har inte ingått i någon sjukvårdsgrupp som fått information. Jag hittade informationen på nätet två–tre dagar innan beslutet skulle fattas och försökte påverka innehållet, men då var det för sent, säger Fischerström.
Modellen införs nu för att uppfylla ett vallöfte, skriver Wennerholm.
»Vissa anser att vårt arbete går för långsamt, andra att det går för fort.«

I de juridiska frågorna hänvisar Wennerholm till landstingets chefsjurist Anne Rundquist. Hon säger apropå sekretessen att den aktuella skrivningen har funnits i tidigare avtal.
– Om man behöver granska journalhandlingar får man utforma undersökningen så att det inte blir sekretessbrott. Det är klart att landstinget inte tvingar in någon i sekretessbrott.
Hon anser inte att det strider mot Avtalslagen att avtalsvillkoren kan ändras. Tanken är att det ska vara möjligt att en gång per år vid behov justera ersättningarna samt komplettera och förtydliga uppdrag och förändra kvalitetsparametrarna.
Hon hänvisar också till principer landstingsfullmäktige beslutat om, bland annat att modellen ska uppmuntra till etablering. Hon menar att om avtalet läses i sin helhet, syftet beaktas och olika faktorer vägs samman så kan inte avtalet anses innehålla oskäliga villkor. n

Läkarföreningen kommenterar:

– Vi tycker mångfald i vården är bra. Om man skall söka auktorisation som självständig vårdgivare måste bedömas av den enskilda individ eller den grupp som planerar att driva verksamheten. Den kritik vi haft mot förslaget framgår av vår artikel i LT nr 30/2007 sid 2174-5. Kritiken handlar främst om att systemet tagits fram under tidspress och med bristande facklig samverkan, att systemet i delar är alltför detaljreglerat samt att ersättningsmodellen riskerar att slå väldigt olika, säger ordförande Thomas Flodin.