Att produktiviteten inte ökar i takt med kostnaderna kan bero på dåliga relationer mellan de två grupperna, som ofta har olika synsätt, enligt forskarna. Ett vanligt fel är att försöka lösa problem genom att ändra på ledningsstrukturer när man istället borde satsa på att förbättra de faktiska relationerna.
– På ställen där vården fungerar bäst är sjukvårdsledningen genuint intresserad av patienterna, inte bara av att hantera pengar, säger Becky Malby, vid universitetets Centre for Innovation in Health Management.
Det är viktigt att de två grupperna försöker förstå varandra. En slutsats är att det är viktigt för läkare att utbilda sig i ledarskap. Medicinstudenter bör få sådan utbildning tidigt i utbildningen, enligt forskarnas rekommendationer.
Rapporten ger också tre internationella exempel där läkare och sjukvårdsledning på ett föredömligt sätt delar ansvaret. Ett av dem är Danmark. De andra två är Holland och icke vinstdrivna Kaiser Permanente i USA.
Hela rapporten kan fås via: http://www.leeds.ac.uk.