Kritiker menar att vissa av era tjänster och verksamheter rimmar illa med ägardirektiven. Vad är din kommentar?
– Vi gör inget utan att ägarna har vetskap om det, vi kollar av varje steg med dem.
Varför är det svårt att få ut kundmätningar om tillgänglighet från er?
– Vi gör kundmätningar en gång per år, men många är inte offentliga.
Motståndare anser att Apoteket agerar så att framtida konkurrens på en marknad kan försvåras. Hur ser du på det?
– Vi gör inget som vi inte gjort tidigare. Vi har agerat som ett företag måste göra, att effektivisera, förbättra och utveckla tjänster.
Hur ser du på att Apoteket konkurrerar ut andra när det gäller läkemedelstjänster till landstingen – något som ligger utanför monopolet?
– Vi har ett ansvar att utveckla bra läkemedelsanvändning och vi för diskussioner med landstingen om hur vi kan göra detta. Man kan vända på det. Om vi inte gjorde detta vore det konstigare. Bra effektivitet och nya tjänster är en del av vårt samhällsuppdrag.
Hur mycket pengar satsar ni på information och pr per år?
– Inte särskilt mycket på pr. Mest går till information och sammanlagt är det runt 40– 60 miljoner kronor, men det beror på hur man räknar.
Vilka budskap för ni ut?
– I stort går de ut på att informera kunder om t ex egenvård, tandhälsa, förkylning och värk.
Vad är syftet med att träffa patientorganisationer, landsting och kommuner samt sponsra och stötta dem?
– Vi har länge haft ett nationellt forum för att träffa patientorganisationer för att få respons på vår verksamhet. Hösten 2005 och 2006 åkte vi också runt och träffade alla landstingsledningar. Vi kände att de inte kunde hela vår apoteksverksamhet och vi berättade om våra projekt. Men det är ingen lobbying, vi jobbar alldeles för lite med lobbying i dag.