Läkarförbundet, som tillhör majoritetsägarna tillsammans med Praktikerinvest, har länge velat sälja sin del i SalusAnsvar.
– Det är en viktig princip för ett fackförbund att inte vara storägare i ett enskilt börsbolag. Nu får Salus en bra ägare. DnB Nor är sedan 1950-talet för de norska läkarna vad Salus är för de svenska, säger Catarina Andersson Forsman.
I budet till aktieägarna görs ingen skillnad mellan A- och B-aktier, vilket gynnar de små aktieägarna som till största delen innehar B-aktier. Till kategorin små aktieägare hör i hög grad den svenska läkarkåren.
Direkt efter att budet blev offentligt rusade Salusaktien på börsen för att i det närmaste tangera budet på 35 kr per aktie. För att affären ska gå i lås krävs att Dn BNor blir ägare till över 90 procent av de utestående aktierna.
De nya – potentiella – ägarna till Salus är Norges största finanskoncern som förvaltar ett kapital på 1600 miljarder norska kronor. De är Norges största liv- och pensionsförsäkringsbolag med cirka 950000 kunder, samtidigt som de är landets största kapitalförvaltare.
Nyligen köpte DnB Nor Svensk Fastighetsförmedling, och de har nämnts som tänkbara köpare av det statliga låneinstitutet SBAB. Koncernen är också sponsorer till svenska Tre Kronor.


Salus till salu till Norge?