Socialstyrelsen får tiden fram till årsskiftet på sig att ta fram sjukskrivningsriktlinjer för vissa psykiatriska diagnoser.
– Generaldirektören och ministern kom överens om det på grund av de starka reaktionerna och ett pressat tidsschema, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

I en preliminär version av rekommendationen för utmattningssyndrom som presenterades i Dagens Nyheter den 10 augusti såg det ut som att den som drabbats av syndromet inte ska sjukskrivas alls. Men det var en »olycklig otydlighet« i texten, enligt Jan Larsson, biträdande chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer.
– Det måste tydliggöras att det är vid lätta besvär man ska undvika sjukskrivning och att de som har utmattningssyndrom naturligtvis ska vara sjukskrivna men ha snabb åtgärdsplan. Och sjukskrivningarna ska inte vara så långa som de tenderar att vara, säger Jan Larsson.
På grund av den debatt som uppstod får Socialstyrelsen nu uppskov för en del diagnoser. Riktlinjerna för utmattningssyndrom är »absolut inte klara«, enligt Bo Lindblom. Och de ska förankras ytterligare, inom läkarkåren, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och patientföreningar. Förutom utmattningssyndrom får troligen också depressionstillstånd, schizofreni och ångest vänta.
– Det är svag vetenskaplig grund för flera. Förutsättningen för att ge ut dem är en enig läkarkår och det är svårt att ena psykiatrikerkåren, säger Bo Lindblom.

Övriga rekommendationer ska vara klara 1 oktober. Det är inte fråga om regler eller föreskrifter, de får snarare samma tyngd som ett kunskapsunderlag. Och enligt Socialstyrelsen ska sjukvården, försäkringskassan och Socialstyrelsen hantera dem med »ödmjukhet och varsamhet«.
Nu förbereder sig landstingen för att sprida riktlinjerna i läkarkåren.

I Skåne är öron-näsa-hals-läkaren Ulf Hallgårde projektledare för detta och för att förbättra sjukskrivningsprocessen i regionen.
– Det är till syvende och sist en bedömningsfråga. Det vi ska minska är variationerna i läkarnas praxis, säger Ulf Hallgårde.
När han är ute och pratar om saken brukar han fråga läkare om de någon gång haft en diagnosspecifik diskussion om läkemedel. Det har de. Därefter frågar han om de har haft en diagnosspecifik diskussion om sjukskrivning.
– Då river de sig i huvudet. Det är ett kliniskt vakuum när det gäller sjukskrivning. Var och en har fyllt i efter eget huvud.
Nu vill Ulf Hallgårde få igång en kollegial debatt och han betraktar de kommande riktlinjerna som »ett auktoriserat debattinlägg«, eftersom riktlinjerna är konsensusuttalanden från expertgrupper. De har därmed lägsta graden av evidens.
– Idag får vi acceptera lägsta graden av evidens. Det är bättre än vars och ens gissning.

Till en början har de nu i Skåne satsat på allmänläkarna, psykiatrin och ortopedin.
Fem koordinatorer åker runt i regionen och »missionerar« i frågan med hjälp av en broschyr med ledorden »Rätt lagom säker«. Innan jul ska de ha besökt alla vårdcentraler. Och en representant för varje stor sjukhusspecialitet skickas den här veckan på kurs till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Representanterna ska sedan leda diskussionen inom sin specialitet.
På två särskilt kontroversiella områden, utmattningssyndrom och ortopedisk smärta, ska regionen hålla särskilda seminarier.
När riktlinjerna blir klara ska de till en början spridas via mejl till de skånska läkarna.

Se även: http://www.skane.se/sjukskrivningsprocessen

Utkast: utmattningssyndrom


Utkastet presenterades av Socialstyrelsen vid flera tillfällen under våren som ett exempel. En färdig rekommendation väntas till årsskiftet.
Lätta besvär: I normalfallet krävs sannolikt inte sjukskrivning. Medelsvåra besvär: Initialt ofta hel sjukskrivning 2–3 veckor. När utlösande orsaker kunnat påvisas och en gemensam plan gjorts upp för hur problemen skall lösas bör patienten gradvis återvända i arbete, till en början på deltid i 2–10 veckor.
Svåra besvär: Ofta hel sjukskrivning 2–8 månader, ofta följt av deltidssjukskrivning. Insatt behandling måste kontinuerligt och med täta intervaller utvärderas och vid behov revideras.
Källa: http://www.skl.se› se Nationellt beslutsstöd

Jan Larsson, Socialstyrelsen, menar att det var en »olycklig otydlighet« som drog i gång en folkstorm om sjukskrivningskriterier för utbrända.