– Vi har räknat på hur det kommer att slå i Stockholms län. De som får det sämst är områden med stora socioekonomiska problem.

Det säger Janina Cettner, distriktsläkare på Storvretens vårdcentral i Botkyrka. I Botkyrka har mer än hälften av invånarna utländsk anknytning. Av de 12 000 patienterna i Storvretens upptagningsområde är endast 300 över 75 år.
– 11000 är mellan 6 och 65 år, den grupp man får lägst ersättning för, säger Janina Cettner.
Trots det menar hon att hennes patienter är lika vårdkrävande som en åldrande befolkning i ett ekonomiskt mer välmående område.
– Befolkningen här insjuknar till exempel 15–20 år tidigare än den övriga befolkningen i kroniska sjukdomar.
Enligt Janina Cettner kommer Storvretens vårdcentral att förlora fem miljoner per år i det nya systemet.
– Antingen är detta ett sätt att spara pengar på eller så finns absolut inget intresse av att ha en jämlik primärvård i Stockholm.
Idag finns en viss kompensation för socioekonomiskt belastade områden, men enligt tjänstemännen i landstinget utgör den endast en tiondel av den totala ersättningen. Det skulle uppvägas av tilläggsersättning vid besök med tolk i det nya systemet.
– Tolkersättningen är en droppe i havet! Vi har ungefär 300 tolkbesök om året, för dem skulle vi få 400 kronor extra per besök, säger Janina Cettner.

– Dagens skillnader mellan ersättningen till vårdcentralerna är en följd av historia och olika förhandlingslösningar vid upphandlingar, säger Anders Olsson, informationsansvarig för Vårdval Stockholm. Idag har vårdgivaren dessutom ett områdesansvar där man får ersättning för alla som bor i området. I Vårdval Stockholm får man betalt enbart för aktivt listade patienter och därutöver per besök.
–Det blir mycket till dem som redan har mycket och lite till dem som har lite, säger Janina Cettner.