Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund, är ganska ljum i sitt uttalande om regeringes höstbudget. Hon tycker att nu när det går så pass bra för Sverige är det synd att inte regeringen satsar på en bra hälso- och sjukvård i allmänhet, och till exempel psykiatri i synnerhet.
– Jag hade hoppats på lite mer än 500 miljoner till psykiatrin, säger hon.
Däremot tycker hon att det är bra med den stora satsningen på företagshälsovården, även om hon vill vänta och se hur den tänka samverkan med primärvården ska se ut.

Sedan tidigare är det känt att regeringen vill utöka antalet platser på läkarutbildningen med 60 stycken fördelat på de sex utbildningsorterna. I budgeten räknas med att det får öka kostnaden med 11 miljoner under 2008, och de två följande åren med 23 respektive 34 miljoner. Eva Nilsson Bågenholm säger att Läkarförbundet tycker att det är bra med fler platser på grundutbildningen.
– Men man måste se till att det finns pengar för AT och ST också!
Beträffande forskningen säger Eva Nilsson Bågenholm att hon väntar på den forskningspolitiska propositionen som kommer under nästa år. Det är också den som högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, lite ursäktande, hänvisar till i ett pressmeddelande. I höstens budget avsätts ungefär 5,5 miljoner i ökade medel till forskningen. Av dem går knappt hälften till medicinsk forskning.
Hela budgetpropositionen finns att läsa på regeringens webbplats.