Förbundet har ett 40-tal sådana fritidshus som förbundets medlemmar kan hyra. Hälften ligger i Duved. Övriga ligger i Skanör, Haut de Cagnes på franska rivieran och i San Agustin på Gran Canaria, se www.slf.se.
– Vi har en del hus som inte används särskilt mycket och som kräver stora resurser att underhålla. Sammantaget är inte detta en del som medlemmarna mest efterfrågar, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Driftskostnaderna för fritidshusen överstiger intäkterna med 1,5 miljoner årligen, enligt förbundets VD Catarina Andersson Forsman. Vad en försäljning skulle ge törs hon inte gissa. Många av husen köptes på 1960-talet. De är inte belånade.
Allt kommer inte att säljas »på ett bräde«, enligt Eva Nilsson Bågenholm. Catarina Andersson Forsman ska återkomma till CS med konkreta försäljningsförslag.

Förbundet ska också undersöka om husägandet kan ersättas med andra medlemsförmåner, sådana som inte medför förvaltningskostnader. Lägenheterna på Kommendörsgatan i Stockholm berörs inte av försäljningsplanerna.