Beslut att arbeta vidare mot detta togs vid årsmötet för RIKS-HIA, SEPHIA och SCAAR förra veckan. Motsvarande beslut har tagits vid Svenska hjärtkirurgiregistrets årsmöte. Definitivt beslut fattas nästa år.
Det nya registret föreslås få namnet SWEDEHEART.
De fyra registren berör i stor utsträckning samma patienter. Ett samgående skulle bland annat minska dubbelarbete vid inmatning av data. Det blir också lättare att göra analyser som idag kräver samkörning och särskilda etikgodkännanden.

Utmaningen blir att gå samman utan att de som idag arbetar med de enskilda frågorna förlorar sitt engagemang, menar Bertil Lindahl, docent i Uppsala, registerhållare för SEPHIA.
Alla hjärt–kärlregister slås inte samman.
– Vi tror att detta är rimligt att orka med, säger Bertil Lindahl.
Registren AURICULA, RiksSvikt, SWEDVASC, GUCH och Katerablation ska inte ingå i SWEDEHEART.