Ända sedan 2004, då utomlänspatienterna blev ett eget avsnitt i årsrapporterna från registret, kan en trend skönjas. Fler omoperationer på grund av djupa infektioner och proteser som hoppar ur led märks bland de patienter som opereras med total höftprotes jämfört med dem som opereras vid hemsjukhuset, se Tabell 1. Och sambandet förstärks i 2006 års rapport, som kommer inom kort, menar Göran Garellick, en av de ansvariga för registret samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Det är en signifikant ökad reoperationsfrekvens på grund av djup infektion bland utomlänspatienterna i den senaste rapporten, säger Garellick.

Göran Garellick är förvånad över att resultaten är så mycket sämre bland de många privata vårdgivare som tar emot utomlänspatienter. De flesta är både unga och relativt friska patienter och en helt annorlunda case-mix, patienturval, jämfört med de äldre och sjukare patienter som opereras på universitets- och regionsjukhusen. Han tror ändå att det finns en förklaring till varför medicinska problem uppstår.
– Det är väldigt vanligt att läkarna som opererar patienterna inte ser patienten igen. Det blir ingen uppföljning. Allt det jag lärde mig när jag växte upp om omvårdnad på hemmaklinik, närhet till anhöriga, skjuts fullständigt i sank med denna export av patienter.
Han fyrar av kritik mot politikerna som enhälligt pratar om tillgänglighet utan att kvalitetssäkra den. Tillgänglighet utan uppföljning är inte värt någonting, menar han.
– Men det är en väldigt känslig politisk fråga och ingen vill ta debatten.

Göran Garellick reagerar även starkt över de privata klinikernas ovilja att ansluta sig till registrets rikstäckande uppföljning. I årets rapport saknas till exempel statistik från fyra av de största entreprenörerna i vårdgarantin. Några är Ortopediska huset, Sophiahemmet och Stockholms specialsjukvård.
Han kritiserar också klinikernas patienturval:
– De väljer helst unga och friska, vilket på några håll ger en paradoxalt längre väntetid för äldre och sjukare patienter i vårdgarantins kölvatten. Om man hårdrar det kan man se det som ett brott mot paragraf 2 i sjukvårdslagen. Alla patienter ska behandlas lika.