Det omdebatterade statliga förslaget om sex till nio storregioner, som avrapporterades i Mats Svegfors statliga utredning, skapade under våren diskussioner inom fackliga kretsar.
Vad tycker egentligen Läkarförbundet i frågan?
Hur sammanfaller utredningsförslaget med Läkarförbundets politiska sjukvårdsprogram från 2004?

På förbundets senaste centralstyrelsemöte, den 30 augusti, klubbades ett tydligt ställningstagande, menar Kåre Jansson.
– Det finns ett kompakt stöd för den politik vi fört.
Han fortsätter:
– Ansvarskommittén går i självstyrets riktning, medan vi vill ha en nationell styrning av vården. Läkarförbundet står för konkurrens och mångfald, och utredningen står för en sammanhållen regional sjukvårdsorganisation med regionkommuner med egen ekonomi, där man inte gör tydlig åtskillnad mellan beställare och utförare.

Inför centralstyrelsens beslut fick landets lokal- och yrkesföreningar ge sin syn på Ansvarskommitténs förslag. Läkarförbundet hade valt ut sex–åtta nyckelfrågor som rör just sjukvårdsorganisationen. En fråga gällde om man ska gå mot mer nationellt styre av vården alternativt öka det regionala självstyret för att uppnå jämlik vård. En annan fråga gällde om man bör skilja på beställar- och utförarroller i vården.

– Läkarförbundet betonar i det politiska programmet från 2004 att för att få sjukvård på lika villkor måste vi ha nationell styrning och beskattning av vården. Staten sköter finansieringen, och sedan kan vi ha större statliga regioner som upphandlar vård. Landsting kan tillsammans med privata vårdbolag utföra tjänsterna. En stor del av sjukvården bör även gå ut som en vårdpeng där befolkningen själva kan välja primärvårdsenhet, säger Kåre Jansson.

En delförening som tycker annorlunda än förbundet är Blekinge läkarförening. De vill se ett ökat självstyre med egen beskattningsrätt – och en lokal anpassning av vården. Svaret från Hallands lokalförening är mer svårtolkat, enligt Kåre Jansson. De instämmer i stort i förbundets politik, men är måna om att ha kvar landstingen som vårdproducenter, och därmed bevara Hallands modell.


Kåre Jansson, Läkarförbundets förbundets utredningschef.