Detta enligt den senaste Eurobarometern, EUs stora opinionsundersökning om hälsa, gällande 2006.
Omkring 25 000 personer tillfrågades, varav 1 000 svenskar. Generellt bedömde 80 procent av svenskarna sin generella hälsa som god eller mycket god, medan snittet för EU var 73 procent.
Samtidigt fanns Sverige bland länderna med den högsta andelen medborgare som får någon form av långvarig medicinsk behandling, 31 procent. Snittet är 25 procent.

9 procent av svenskarna svarade att de lider eller någon gång har lidit av kronisk ångest eller depression, vilket motsvarar EU-snittet. Men svaren varierar stort, från Sloveniens och Österrikes 3 procent till Frankrikes 18 procent.
Barometern innehöll också frågor om olika undersökningar. 13 procent av männen i EU hade testat sig för prostatacancer och 8 procent hade genomgått test för kolorektalcancer det senaste året.
– Testdata för dessa två typer av cancer är alarmerande, enligt EUs hälsokommissionär Markos Kyprianou, som ska vidta åtgärder för att fler testas.

Få svenska kvinnor, 4 procent, hade genomgått bentäthetsmätning det senaste året. Det är bland de lägsta siffrorna i EU. Snittet var 14 procent.
Läs mer: http://www.eukomm.se


34 procent av svenskarna lider av någon sorts allergi.