Den 24 september gick Konkurrensverket, med stöd av Lagen om uppgiftsskyldighet, ut med kravet att Apoteket ska lämna ut uppgifter och handlingar om hur bolaget agerar inför avregleringen av apoteksmonopolet. Verket vill ha in uppgifterna senast 1 november. Det var andra gången i år som myndigheten begärde ut informationen.

När nu Apoteket nekar att lämna ut uppgifterna är det regeringen som har det slutliga ordet i frågan. Nyligen blev det också klart att regeringen avgör utgången i en annan apoteksfråga: huruvida Apoteket får gå vidare med samarbetsplaner med amerikanska Medco.
– Vi förväntar oss att regeringen ger ett snabbt besked, det är ett enkelt ärende, säger Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket, om överklagandet.

Apoteket påpekar bland annat i överklagandet att de inte ska behöva lämna ut styrelseprotokoll från tiden före den 21 december 2006, datumet då regeringen beslutade om avregleringen. Men Claes Norgren menar att verket, som krävt information ända från 2004, måste kunna göra en saklig prövning.
– Vi måste se vad hela frågan gäller och få förståelse för de konkurrenshinder som kan vara vid handen, säger Norgren.