Anders Dahlqvist lämnade ordförandeklubban i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på grund av sitt uppdrag som webbdoktor för läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibbs. Det skedde direkt efter mötet i förbundets centralstyrelse, CS, den 27 september.
Anders Dahlqvist ser själv inte några problem med att förena uppdragen.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm tycker däremot inte att de är förenliga.
– Det är en viktig position att vara ordförande i Läkemedelsrådet, och då tycker inte CS att man ska ha koppling till industrin.
Det gäller oavsett om Anders Dahlqvists uppdrag är att betrakta som otillåten marknadsföring enligt Läkarförbundets marknadsföringsregler eller ej, menar hon.
Anders Dahlqvists fall kom på CS bord efter att en medlem sett en tidningsannons där det aktuella företaget gjorde reklam för Anders Dahlqvists tjänst. Medlemmen hörde av sig till Eva Nilsson Bågenholm och frågade om inte detta var att betrakta som marknadsföring. Dessa frågor ska nu diskuteras principiellt i förbundets etik- och ansvarsråd, som har nästa möte i december.
Men Eva Nilsson Bågenholm tycker personligen att åtminstone Anders Dahlqvists fall är att betrakta som marknadsföring.
– Jag tycker att det solklart är marknadsföring i och med att det fanns med i en tidningsannons, säger hon.
Maria Dalemar är nu tillfällig ordförande i rådet för läkemedel och medicinteknik i avvaktan på att en ny centralstyrelse väljs vid fullmäktigemötet i november. Nya CS utser rådets nästa ordförande.