Själv gjorde han inte det i samband med omorganisationen i Östergötland.
– Jag vantrivdes, som alla andra, enormt. Vi förde länge en intern debatt och alla blev överens, men Per-Otto Olsson sa nej.

Roger Skogman valde då att vara öppet kritisk. Och han drar slutsatsen:
– Om du kritiserar landstingsledningen för att vara på fel spår är du körd i det landstinget. Om det bara finns en arbetsgivare är det bara att flytta.
Och det gjorde han också. Men han väntade med att offentliggöra sin hemliga bandinspelning (se sid 3257) tills han fått ett annat jobb, en överläkartjänst i Falun.

Han tycker inte att han får lida idag för att han var öppet kritisk då. Och från kolleger som han träffar på konferenser och kurser har han ofta fått stöd och uppskattning.
Han upplever att kolleger i Stockholmsregionen, Västra Götalandsregionen och Skåne är mer betänksamma när det gäller att öppet kritisera arbetsgivaren än kolleger i övriga Sverige. De tre regionerna verkar ha »extremt mycket problem«, enligt Skogman. Det de tre har gemensamt med Östergötland är att de försöker effektivisera genom att skapa jätteorganisationer, men i stället blir det »påtagligt ineffektivare«, menar han.
En av cheferna som kritiserades av JO, Per-Otto Olsson, har relativt nyligen blivit divisionschef i Västmanland, se ruta och LT nr 22/2007.
– Det förvånar mig inte ett dugg. Tvärtom tror jag detta har varit en merit för honom. Han har meriterat sig som en handlingskraftig man som genomdriver politiska beslut.

»Det var bra att JO klargjorde vad som gällde«

Per-Otto Olsson, numera chef för kirurgidivisionen i Västmanland, tror inte att JO-kritiken påverkat hans möjligheter att få nya jobb. – Nej, det vet jag inte, det har jag inte fått signaler om. Men det har påverkat min inställning. Det var bra att JO klargjorde vad som gäller. JO tyckte det fanns anledning till kritik. JOs kritik var föremål för diskussion när Per-Otto Olsson fick sin nuvarande tjänst, ett jobb han blev tillfrågad om. Han tycker att det hade varit orimligt om JOs kritik fått följden att han inte skulle kunna få andra jobb, eftersom det var JOs »mildaste form av kritik« och eftersom JO inte ansåg att Skogman hade blivit vare sig hindrad i karriären eller lönediskriminerad.


Övriga artiklar om yttrandefrihet inom vården i detta nummer av LäkartidningenYttrandefriheten i sjukvården är hotad

Stora skillnader mellan privat och offentligt

Ingen yttrandefrihet väntas i privat sjukvård

Landstingschefer ska kunna straffas för repressalier