Det blir ingen resolution om medicinsk hjälp till Irak. Irakiska läkare i Sverige hade målsättningen att samla svenska organisationer och myndigheter som t ex Sida och Röda Korset kring sjukvårdsbistånd i ett gemensamt dokument. Men missförstånd, olika rutiner och formaliteter gjorde att en resolution aldrig var möjlig. Det handlade inte om oenighet kring innehållet i resolutionen; alla stod nu till exempel bakom formuleringar om Kurdistan, se LT nr 39/2007.
– Vi kan inte skriva under en resolution, eftersom jag då talar om att vi ska samarbeta. Alla våra insatser måste planeras tillsammans med våra medarbetare som är på plats i Irak, säger Christer Zettergren, Röda Korsets generalsekreterare.
Idén bakom en resolution kom från några läkare från Kurdiska läkarsällskapet i Sverige, KLS, och Irakiska medicinska föreningen, som bildat en sjukvårdskommitté för frågan.
– Läget är inte låst, vi ska diskutera med den irakiska ambassadören som tog initiativ till arbetet och med våra föreningar för att se hur vi ska gå vidare, säger läkaren Nawzad Saleh.