– Om man bygger infrastruktur som alla andra konkurrenter blir beroende av för att kunna sälja läkemedel påverkar det hela marknaden, säger generaldirektör Claes Norgen, Konkurrensverket.
Ett nytt receptgranskningssystem är det första steget för Apoteket AB, som vill importera teknologin via den amerikanska grossistgiganten Medco. Ett samägt bolag vid namn Newco skulle bildas och Apoteket skulle skjuta till 26 miljoner kronor.
Men ett sådant samarbete väcker en rad viktiga frågeställningar, menar Claes Norgren, som tycker att de hör hemma med frågorna i den statliga apoteksmarknadsutredningen. Han listar några: hur kommer den nya marknaden med ett stärkt Apoteket att se ut efter konkurrensutsättningen? På vilka villkor satsar Apoteket offentliga medel i bolaget? Och är det säkert att denna infrastruktur ska ligga under ett utländskt och ett svenskt apoteksföretag?
– Kanske måste man skilja ut denna infrastruktur ur detaljhandelssystemet och lägga den separat i samhällets ägo, säger Claes Norgren.

Det var för en vecka sedan som det läckte ut från Apoteket, åter igen, om långt gångna bolagsplaner som skulle beslutas i styrelsen den 9 oktober. Strax före mötet meddelade socialminister Göran Hägglund (kd) att Medco-frågan skulle avgöras av ägarna, regeringen.

Konkurrensverket har också riktat en rad frågor till Apoteket om dess planer inför framtiden, med deadline 1 november. Första gången verket ställde frågor fick de blankt nej. Claes Norgren säger att de senaste dagarnas händelser illustrerar hur viktigt det är att svaren kommer. På frågan om inte Apoteket också måste få förbereda sig inför den omstrukturering som kommer svarar han:
– Givetvis, men bolaget har på många sätt en unik situation och det är viktigt att beslut inte fattas som underminerar regeringens och riksdagens ambitioner att få en väl fungerande konkurrens på apoteksmarknaden.

Fakta Apoteket vill ha svar snarast


• Redan i november väntar sig Apoteket få besked från regeringen om hur den ställer sig till Medco-planerna. Men regeringen har ännu ingen tidsplan.
• Regeringens avgörande i Medco-frågan kan stjälpa eller hjälpa vid avmonopoliseringen, menar flera kritiker till Apoteket, som LT talat med. Socialminister Göran Hägglund (kd) tvingas nu ge besked i den känsliga frågan som är styrande för apoteksbranschens framtid, och detta kanske före den statliga apoteksmarknadsutredningen som leds av Lars Reje som ska vara klar 31 december.
• Per Båtelson, styrelseordförande i Apoteket AB, väntar sig svar inom en månad från regeringen. Men Socialdepartementet kan inte ge några datum.
• Apoteket ska få besked så att de kan sköta sina relationer. Men beslutet står för flera olika delar och det är olika tidsplanering för varje. Vissa ingår i apoteksutredningen, andra inte, säger Joakim Pettersson, sakkunnig på departementet.