Ett lokalt avstegsavtal för Västra Götalandsregionen kan vara nära.
– Vi har fått ett förslag som vi ska titta på. Det är ett stort genombrott, säger Christina Berntsson, ordförande i Läkarföreningar i Väst (LIV), som samlar de fyra lokalföreningarna i regionen: Göteborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg och Älvsborg södra.
– Men vi är inte klara med vår interna process, och sedan ska ju förhandlingsdelegationen titta på det också, säger Christina Berntsson.
Eftersom fler lokala avstegsavtal i arbetstidsfrågan har blivit knäckfrågan i årets centrala avtalsförhandlingar kan ett eventuellt avtal i Västra Götaland betyda mycket.
– Det är jättepositivt. Kan vi få ett avtal i en av de stora regionerna så kanske det kan lossna både lokalt på andra ställen och centralt, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande.