Föreningen har inför förbundets fullmäktigemöte i november lämnat in en motion i frågan.

I motionen tas »fråga doktorn«-uppdrag för företaget Bristol-Myers Squibbs (se ruta nedan) upp som exempel med hänvisning till att förbundsledningen bedömt sådana uppdrag otillbörliga enligt förbundets marknadsföringsregler och i synnerhet punkt 9 i reglerna, se fotnot.
Reglerna i nuvarande lydelse innebär därmed att medlemmar med den typen av uppdrag riskerar uteslutning ur förbundet, enligt motionen. I stället bör reglerna ändras, anser motionären och skriver:

»Läkarförbundet står för en utveckling mot att läkare skall kunna arbeta, för en mångfald arbetsgivare, i friare anställningsformer. God sed är med sina nuvarande formuleringar ett hinder för utvecklingen och behöver ses över och uppdateras.«

Ur »Regler för marknadsföring av läkarverksamhet«:

»9. Läkare får inte medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller i marknadsföring framstå som garant för visst läkemedel eller viss produkt som har framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet.«