– För att kunna hjälpa de multisjuka gamla måste vi frångå de etiska principerna och se till att de i produktiv ålder får det de anser sig ha rätt att begära, säger Peter Baeckström, distriktsläkare, men också tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro läns landsting.

Han menar att om »35-åringar som misstänker bihåleinflammation« inte får träffa läkaren på vårdcentralens jourtid så kommer de att börja skaffa sig privata sjukförsäkringar. Något som på sikt verkligen skulle försämra möjligheterna för de multisjuka äldre, som själva inte utgör någon röststark grupp.
– Det blir ett politiskt tryck i frågan, en skatteopposition, man vill inte betala för något man upplever att man inte får valuta för. Och då kommer det inte att finnas tillräckligt med pengar för att finansiera den offentliga vården med.

Enligt Peter Baeckström ligger det en konflikt mellan prioriteringsmålen – som hävdar rätten till god vård även för dem med nedsatt autonomi – och tanken om god tillgänglighet och valfrihet.
– Många läkare och sjuksköterskor mår dåligt av att kronikerna inte får det stöd de har rätt till. Men om de skulle få det så får vi kritik för ökade telefonköer.
Men Peter Baeckström poängterar att han tycker det är bra med god tillgänglighet.
– Men man måste inse att det alltid är något annat som måste bort då!


Peter Baeckström Foto: Magnus Westerborn