Ändrad upphandlingslagstiftning och en så kallad avknoppningsakademi är något av det som planeras av regeringen för att ytterligare offentlig verksamhet ska övergå i privat drift genom att anställda blir egna företagare.
– Vi tror att det leder till en ökad kvalitet för patienterna och för de anställda. Mångfalden innebär också att man får andra att jämföra med och det tror vi spelar en väldigt stor roll, till exempel inom vårdsektorn, sa socialminister Göran Hägglund när han och utbildningsminister Jan Björklund presenterade åtgärderna i korthet vid en presskonferens den 12 oktober.

En utredning ska ta fram ett förslag till särskilt regelverk för avknoppning. Kontraktstiden för den avknoppade verksamheten ska kunna bli längre än idag. Betydelsen av kontinuitet ska också vägas in när en avknoppad verksamhet så småningom utsätts för upphandling. Kontrakten ska kunna förlängas om verksamheten sköts »på ett effektivt och kvalitativt sätt«.
Men den som knoppar av ska få betala också för värdet av verksamhetens »varumärke« vid övergång i privat drift.
I alla avknoppningar som hittills gjorts har man betalat för konkreta värden som lokaler och inventarier, men värdet av att ta över till exempel en vårdcentral som befolkningen redan har förtroende för har inte haft något pris.
– Andra aktörer på marknaden som har byggt upp sina verksamheter från grunden känner då att det är en snedvridning av konkurrensen. Och för dem som tar över verksamheten går det i nästa steg att sälja verksamheten och tjäna pengar på något man har fått till skänks. Och det är naturligtvis något som på goda grunder upplevs som utmanande, sa Jan Björklund.

Den viktigaste frågan för utredningen blir frågan om detta fiktiva ekonomiska värde, enligt Björklund. Det handlar bland annat om hur en sådan värdering ska gå till och hur betalning ska erläggas.
När utredningen ska vara klar och när en ny lagstiftning kan bli aktuell kunde ministrarna inte ge besked om.

Socialdepartementet planerar också att tillsammans med andra aktörer starta ett nyföretagarcentrum med inriktning på avknoppning, en »avknoppningsakademi«, dit offentligt anställda kan vända sig för att få råd, stöd och utbildning för att »våga ta steget«. Tidigast om ett halvår eller ett år kan denna akademi tas i bruk, trodde Göran Hägglund.
En guidebok med inriktning på LOU ska också tas fram.
En särskild satsning görs också för att underlätta kvinnligt företagande.