I Stockholm har det länge varit brist på ST-tjänster för allmänmedicinare. Den politiska majoriteten lägger i budgeten inför nästa år fram förslaget att tillskjuta extra medel: dels 20 miljoner kronor tillägnat ST-platser inom allmänmedicin, dels 10 miljoner kronor för andra specialiteter, till exempel röntgen, patologi och onkologi. Förslaget ska diskuteras i landstingsfullmäktige 27–28 november. Torbjörn Ekström, FOU-direktör, säger att det i Stockholm finns »väldigt god statistik« över prognos på ST-platser och rekryteringsbehov i framtiden. Och visst, det kommer att bli ont om allmän- och distriktsläkare, menar han.
– Det beror också på att vi ser att öppenvården ska utvecklas allt mer.

En ST-plats kostar 560 000 kronor, vilket innebär att de extra 20 miljoner kronorna ger cirka 35 platser inom allmänmedicin, enligt Bo Nyström, biträdande avdelningschef i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Studierektor för ST-läkarna i Stockholm är Helena Schildt-Tossman. Hon känner inte till det politiska förslaget och blir upprymd när hon får vetskap.

– Verkligen jätteroligt. Under två års tid har antalet platser stått still, vi har inte fått utöka. Vi har i dag 360 ST-platser, men skulle egentligen behöva 520 läkare om man tar hänsyn till alla pensionsavgångar. 2009 försvinner till exempel 105 specialister och då kan jag möjligen få fram 30–40 nya läkare. 2014 går ännu fler i pension, säger hon.