Flera landsting vill i samband med privatisering av primärvården också lägga ut ansvaret för läkemedelkostnaderna på enskilda mottagningar. Exempel är Halland, Stockholm och Skåne. Detta i kombination med starkt ökade läkemedelskostnader oroar DLF, som menar att det kan få »förödande effekter« för en mottagnings vara eller icke vara« eftersom läkemedelsbudgeten kan vara omöjlig att styra.
– Och vilka konsekvenser får det i förlängningen för patienternas förtroende för sjukvården? Blir det det bästa eller det billigaste läkemedlet som förskrivs?, undrar DLFs ordförande Benny Ståhlberg.

DLF vill ge CS i uppdrag att kartlägga situationen i landet och beskriva de effekter decentraliserade läkemedelsbudgetar får. DLF vill också att förbundet tar fram en samling argument som kan användas vid kontakter med landstingen.
CS föreslår bifall utom vad gäller argumentationssamlingen.
DLF vill i sin andra motion att CS tar fram ett åtgärdsprogram för hur förbundet ska verka för fler allmänläkare.
– Kåren är redan underdimensionerad med en brist på 2 000 och vi ser framför oss stora pensionsavgångar de närmaste åren.
Förbundet har ett uppdrag från fullmäktige 2006 att verka för fler allmänläkare.
Har förbundet inte gjort det?
– Nej, i DLFs styrelse vill man sätta fingret på fullmäktiges uppdrag. Det har gjorts en del, men man ser inte så mycket resultat och då vill man se en åtgärdsplan.
CS svarar genom att redovisa vad förbundet gjort.
Förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm:
– Jag tar inte motionen som kritik utan som en påminnelse. Vi har frågan på vår allra högsta agenda, säger hon.


Benny Ståhlberg