Apoteket AB har använt personnummer som sökbegrepp vid framtagning av statistik. Det är inte tillåtet, konstaterar Datainspektionen i ett beslut förra veckan.
Sökningen gjordes i samarbete med det amerikanska företaget Medco. Att använda personnummer som sökbegrepp strider mot Receptregisterlagen, även om det sker för att få fram avidentifierad statistik. Datainspektionen nöjer sig med att påpeka vad som gäller och förutsätter att Apoteket upphör med den otillåtna hanteringen.
Det var Läkarförbundet och Farmacevtförbundet som gemensamt väckte frågan hos Datainspektionen.