Avtalet i Västra Götaland är ett ramavtal som säger att avvikelser måste definieras i lokala avtal för varje verksamhet. Om inget lokalt avtal skrivs gäller Arbetstidslagens regler.
– Det betyder att man nu kan gå vidare med lokala avtal, säger Christina Berntsson, ordförande i Läkarföreningar i Väst (LIV).
De lokala avtalen får utformas utifrån när störningar sker, hur, hur ofta och hur länge.
– Av erfarenhet har man ett hum om hur bakjouren jobbar och det får man värdera för varje verksamhet.
Kompensation bör tas ut inom fem dagar, i undantagsfall inom sju dagar, enligt ramavtalet.
Några lokala avtala finns ännu inte, men ombudsmännen i Göteborg håller nu på med en tillämpningsanvisning som ska kunna användas i de förhandlingarna.

Avtalet i Örebro läns landsting reglerar dygnsvilofrågan mer konkret. Det är i stort sett samma text som i Jönköping, enligt Svante Hugosson, ordförande i Örebro läns läkarförening.
– Vi godkänner en tillfällig dygnsvila på åtta timmar förutsatt att den genomsnittliga dygnsvilan under en vecka blir 11 timmar.
Vid brott mot åttatimmarsgränsen ska ledig tid motsvarande störningstiden läggas ut inom en vecka, om ledighet inte redan är planerad nästa dag.
– En finess är att avtalet ska följas upp regelbundet, säger han.
Alla avvikelser ska registreras och om störningarna blir väldigt täta måste planeringen ändras så att de som ofta drabbas får bättre arbetstider.
Dessutom ska den som har fått en längre störning av dygnsvilan, till exempel en operation på tre, fyra timmar, kunna ta ut ledighet direkt på morgonen.
Avtalet är tänkt att kunna användas i de flesta verksamheter.

Inget av de två avtalen innehåller någon ekonomisk kompensation.
I och med de två avtalen har 6 av 21 landsting avstegsavtal.
– Väldigt bra, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som hoppas att avtalet i Örebro ska kunna sätta fart på landstingen där omkring, såsom Sörmland, Västmanland och Värmland.