– Sveriges Kommuner och Landsting beskriver sig ibland som en ideell organisation som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Samtidigt är det en organisation som tar tunga beslut. SKLs ställning är väldigt oklar. Det är en konstig organisation, sa Christina Spjut, Stockholms läkarförening, som i förhandlingsutskottet talade för en motion om att få organisationens offentligrättsliga ställning klarlagd.
– Får man bete sig så här med våra skattepengar? frågade Elisabet Rimeika, Värmland.

Men SKLs ställning är klar, det är en arbetsgivarorganisation och den omfattas inte av Regeringsformen, påpekade Eva Nilsson Bågenholm, Centralstyrelsen, som ville avslå motionen.
– Det här handlar om vårt missnöje och det är det CS inte riktigt fångat upp i sitt svar, tyckte Eva Rosmark-Calltorp, Privatläkarföreningen.
Flera alternativa yrkanden föreslogs. De närvarande CS-ledamöterna kom med det vinnande förslaget, att förbundet i stället ska verka för att SKLs ställning i förhållande till sina medlemsorganisationer, det vill säga landstingen, klarläggs. Detta antogs också av fullmäktige.

En närliggande motion handlade om att verka för bättre insyn tidigare i beslut inom både landsting och SKL och att tjänstemän och medicinska experter som medverkar i utredningar ska vara namngivna.
CS var inte beredd att driva namnfrågan, men blev nedröstad och motionen bifölls i såväl utskott som plenum.