Förslaget kom från chefsföreningen, som tar upp problemet med att chefer som behöver facklig hjälp är hänvisade till de personer som i vardagen är deras motpart. Rollerna blir otydliga, och chefen kan uppleva sin arbetsgivarroll försvagad eller urholkad, menade motionären.
Att detta upplevs som ett problem, vittnade flera chefer om i utskottsbehandlingen. Samtidigt hävdade flera delegater från lokalföreningar att det gått utmärkt att representera och bistå cheferna.
– Vi ser väl olika sidor av myntet, menade Christina Kilander, chefsföreningen. Ni ser att det inte är ett problem. Men vi har sett den andra sidan i många år.

Chefsföreningen hade från början också krävt att man ska utreda om inte en bättre ordning är att inrätta en funktion centralt för hjälp och stöd till de medlemmar som är chefer, men backade från detta under utskottsbehandlingen och nöjde sig med att man börjar med att titta på för- och nackdelar med att vända sig till lokalföreningen.
Fullmäktige gav också sitt stöd till Sjukhusläkarföreningens och Stockholms läkarförenings krav på att utreda bra modeller för chefsstöd inom förbundet och aktivt driva frågan om att återgång från chefskap till klinisk tjänst måste struktureras på ett bra sätt för att undvika problem i slutet på en chefsperiod. Däremot avslogs samma motionärers förslag att utreda hur utbildningen för förtroendevalda i lokalföreningar angående chefsfrågor ska organiseras.