Det är inte första gången som ämnet är uppe till diskussion inom Läkarförbundet. Särskilt pådrivande i frågan har Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin varit, som efterfrågat en tydlig hållning från förbundet, vilket orsakat en del interna meningsutbyten i centralstyrelsen, CS, under våren. Då stod det också klart att förbundet vill jobba mot förslaget om storregioner och i stället se sjukvård på lika villkor i landet som finansieras med nationell statlig skatt. En linje som är stadfäst, medger Marie Wedin, men hon tycker att förbundet »slirar på målet ibland«.
– Jag menar att förbundet ibland inte tillräckligt klart vågar uttrycka sin politik – att sjukvården inte fortsättningsvis ska drivas och finansieras av regionkommuner – utan passar för att inte framstå som bakåtsträvande i en debatt där regionaliseringsförespråkarna talar högst, säger Wedin.
CS anger att det finns starka skäl för förbundet att fortsätta med lokalt och nationellt lobbyarbete för bättre styrning i sjukvården.
Om motionen tas blir det tydligt, menar Marie Wedin, att Läkarförbundet »med kraft« ska agera mot regionalisering av sjukvården. Sjukhusläkarföreningen yrkar också i motionen på att förbundet ska verka för att oberoende utredningar görs av regionsjukvård i Skåne och Västra Götaland.
Läs mer om Ansvarskommittén, sidan 3344.