– Vi tycker det är väldigt viktigt att få med oss yttrandefriheten in i de privata verksamheterna. Det är våra pengar. Vi måste få veta vart de går, sa Karin Båtelson, Sjukhusläkarföreningen, i utskottsberedningen på torsdagen.
Och hon fick gehör för detta. Hon och flera andra var dock missnöjda med att Centralstyrelsen, CS, inte tyckte att det också vore bra att kräva en utredning av regeringen, i syfte att göra det straffbart för såväl individer som företag att hindra andra att yttra sig.
– Vi saknar ett hot mot dem som ständigt ger sig på våra förtroendemän, sa Bengt von Zur-Mühlen.

Men CS ville vänta och se vad Tryck- och yttrandefrihetsberedningen kommer med i frågan (se även LT nr 44/2007 sidan 3260). Utredningen berör dock inte den privata sektorn.
Debatten blossade upp på nytt i plenum på fredagen. Mikael Rolfs, Stockholm, tyckte CS svar var lite »snålt«.
– Det här är extra viktigt när mer av vården blir privat. Den utredning som pågår har inte det i sina direktiv, så de kommer inte att ta ställning till sådana argument i remisssvaren heller.

Fullmäktige gick dock på ordförande Eva Nilsson Bågenholms förslag att inte binda upp CS.
– Vi är inte oeniga i sak, men vi kan kanske hantera det här på ett bättre sätt, sa hon.